zarabiaj24.net

Wypełnij formularz oddzwonimy do Ciebie

Jasne zasady

Produkt zabezpieczony

Bez kosztów prowadzenia

Inwestuj w zabezpieczone obligacje korporacyjne

Atrakcyjne oprocentowanie

Realne zabezpieczenie inwestowanych środków

Czym są Obligacje korporacyjne?

Obligacje są formą papierów wartościowych, których posiadacz nabywa określone prawo majątkowe na z góry określonych warunkach. Stronami emisji obligacji korporacyjnych jest Emitent, który wypuszcza papiery wartościowe oraz Obligatariusz, który te właśnie papiery nabywa, zyskując tym samym prawo do cyklicznej wypłaty zysku.

Obligacje w standardowej formie mają ściśle określony termin wykupu, czyli moment w którym inwestowane środki wracają z powrotem do inwestora. Ponadto, co bardzo istotne warunki emisji obligacji określają sposób ich zabezpieczenia.

Emitent z kolei ma obowiązek wypłaty odsetek od inwestowanej kwoty na warunkach określonych jeszcze przed dokonaniem emisji.

Dlaczego warto wybrać Obligacje korporacyjne?

Jednym z głównych atutów przemawiających za Obligacjami jako formy lokowania kapitału jest przede wszystkim rentowność. Oprocentowanie na poziomie 8% stanowi przychód z odsetek kilkukrotnie wyższy aniżeli w przypadku lokat bankowych, czy też obligacji skarbowych.

Ponadto Obligacje charakteryzuję się mniejszą zmiennością cen w porównaniu do akcji, co z kolei ma przełożenie na znaczne zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego.

Kolejnym atutem Obligacji jest łatwość w prognozowaniu przychodów. Ma to związek z tym, iż rentowność Obligacji jest znana już w dniu Emisji, a obliczana jest na podstawie stopy procentowej.

Jednak bez wątpienia jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za Obligacjami jako formą lokowania kapitału jest fakt, że Inwestorzy stoją w uprzywilejowanej, w stosunku do innych osób i podmiotów, pozycji w przypadku ewentualnej upadłości Emitenta. To z kolei ma bardzo duże znaczenie w poczuciu bezpieczeństwa Obligatariuszy.

Sprawdź ile możesz zarobić inwestując środki w obligacje korporacyjne. Wypełnij formularz.

Powyższa treść ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego